PRP (Plateletten Zengin Plazma)

Plateletler (trombositler) kan yapımı sırasında oluşturulan parçacıklara
verilen isimdir. Çok küçük kan elemanları olmakla beraber çok sayıda
granüller içerirler. Bu granüllerin herbiri farklı fonksiyonlara sahip
moleküler yapıları içerir.
Bir yara/doku hasarı meydana geldiğinde  veya bir damar tıkanıklığı
durumunda (özellikle hasarlı yapılar ile temas ettiklerinde)  plateletler
buraya yapışarak bir plak oluştururlar. Böylelikle kanayan yerin
kapatılmasına yardımcı olan bir fibrin ağı oluştururlar. Bununla birlikte
dokunun tamir edilmesine yarayan, kesecikler içindeki maddelerin
salınmasını sağlarlar. Sonrasında iyileşme faktörlerinin de etkisi ile bu
bölgeye çekilen bağ dokusu ve kök hücreler aracılığı ile yeniden
organizasyon başlayarak tamir sürecini devam ettirirler.
Yumuşak veya sert dokuların bu yolla iyileşme süreci birkaç ay devam
eder.

Eklem kıkırdağı, damar içermemesi nedeni ile, hasarlanması
durumunda iyileşme potansiyeli düşük olan bir yapıdır. Birçok yumuşak
doku olayında olduğu gibi eklem kıkırdağı patolojilerinde de PRP’nin
kıkırdak hücrelerinin tamir yönüne uyardığı bilinmektedir. Ancak
laboratuvar ortamında elde edilen bulguların gerek hayatta karşılığının
ne olduğu henüz tam olarak ortaya konamamıştır. Yapılan çalışmalar
genellikle 6 aylık süre için yapılmayanlara göre daha iyi bir sonuç
bildirmektedir. Ayrıca, erken ve orta dönem eklem dejenerasyonlarında
alınan sonuçların daha iyi olduğu bildirilmektedir. Yine bu çalışmalarda
2 yıl sonra ağrı halen biraz daha az olmakla beraber kemik hasarın
derecesinde değişiklik ile ilgili bilgiler şimdilik tartışmalıdır.
Tendon bozukluklarında, PRP uygulamasının uygulanmayanlara göre
daha hızlı bir iyileşme gösterdiği bildirilmektedir.


Rejeneratif Tedaviler