Nasıl Yapılır?

Deneyim gereklidir ve ne aradığını ve yaptığını bilen kişi yapmalıdır.
Tedavide gergin ve kısalmış kasa bir iğne batırılarak bu spazm çözülmeye
çalışılır. Bir kasta çoğu zaman çok sayıda ağrılı kasılmış ve kısalmış kas
demetleri olduğundan çoğu kez, çok sayıda iğneleme yapmak gerekebilir.
Uygun bir iğnelemede genellikle 2-3 seans yeterlidir. 1 seans genel olarak
10 dakika civarı sürer.
Bazıları modern akupunktur dese de mekanizmaları ve uygulamaları
akupunkturdan farklıdır. Bir kısım akupunktur noktaları (%20) benzerlik
gösterse de çok farklıdırlar. Miyofasyal ağrı tedavisinde akupunkturdan
daha etkili olduğunu düşünüyorum. Akupunkturda iğnelerin belli noktalara
batırılarak 20 dakika beklenmesine karşın kuru iğne tedavisinde iğne sorun
olduğu düşünülen bölgelerde daha kısa kalır. İğnesi bile normalde farklıdır,
spazm olan ve olması ihtimali olan kaslara yapılır. Etkisini kişi hemen
anlamayabilir; birkaç gün gerekebilir. İMS (kuru iğne) yönteminde; iğne
nöroanatomik yapıya göre çeşitli doku derinliklerine yapılır. Bu nedenle
yapan kişi bölgeyi bilmelidir. Özellikle akciğer bölgesi veya damar-sinirlerin
olduğu bölgeler önem taşır.

Kaslar tüm vücudumuzda bulunduğundan, buraların akut, özellikle kronik
vasıflı ağrılarının tedavisinde kullanılır. Kronik spazm, kişinin günlük hayatını
çok etkiler ve tanı koyması da sıklıkla zordur, kişiler doktor doktor gezer.
Çoğu kez başka alternatif tedavilere giderler. Kuru iğne yöntemi alternatif
bir tedavi değildir. Sadece fazla bilinmemektedir. Kuru İğne Tedavisi tek
başına veya özellikle Fizik Tedavi ile kombine edilerek uygulanır. Kuru iğne
tedavisi, hastanın muayenesi yapılıp tanı konduktan planlanır.

Kuru İğne Hangi durumlarda uygulanır?