Kuru İğneleme Tedavisi

Kas ağrısı, kasın kendisi veya çevresindeki zarlardan kaynaklanan ağrıları
ifade eder. Myofasyal ağrı, kas ve zarı içinde ağrı kaynağı bulunan ve kasta
sertlik, tetik nokta-fibrozitlerin oluşturduğu hareketi zorlaştıran bir ağrı
türüdür. Kasın içinde lokal, yerleri değişik kalınlaşmalar vardır. Çoğunlukla
künt, derin bir ağrı şeklindedir; bazen kramp şeklinde, oyuluyormuş tarzında
da olabilir. Çevresindeki yapılara yayıldığı gibi, olayın kendisi ile ilgili
olmayan bölgelere de yansır. Tutukluk, zayıflık, yorgunluk ve yanma
şeklinde olduğu gibi tansiyon düşmelerine, bulantı ve terlemelere de neden
olabilir.  Baskı yaratıcı karakterde olabilir. Yansıması, ağrının köken aldığı
yerden başka yerlerde ağrı olması anlamına gelir. Kadınların üçte ikisinde,
erkeklerin ise 1/3’ünde görülür. İş ve ev ortamında birçok sebeple meydana
gelebilir. Kas romatizması olarak da adlandırılır. Tedavisi için sıcak, masaj,
germeyi de kapsayan çok sayıda Fizik tedavi yöntemi kullanılmaktadır.
Ancak mevcut bu yöntemler genel olarak rahatlama sağlamakla beraber
tamamen etkili olmayabilmektedirler.
Yoğun ve hayatını çok etkileyen ağrıları olan kişilerde hızlı sonuç almanın
yollarından biri de iğneleme tedavileridir. Miyofasiyal ağrının tedavisinde ilaç
verilmeden tedaviyi amaçlayan iki ana yöntem vardır. Bunlar akupunktur ve
kuru
iğneleme (Kİ)’dir. Kuru iğneleme herhangi bir ilaç vb sıvı içermeksizin
iğnenin vücutta sorun olduğu yer veya yerlere batırılmasıdır. Burada esas
hedef ağrıya kaynaklık eden Tetik noktaların veya fibrozitlerin inaktif hale
getirilmesi, gergin bantların ortadan kaldırılmasıdır.
Kuru iğneleme vücudun değişik yerlerinde yapılmakta, bazı kritik damat ve
sinirlerin geçtiği alanlarda ultrason eşliğinde yapılabilmektedir. Kuru
iğneleme, intramuskuler stimülasyon (kas içi uyarım) (IMS) olarak da bilinir.
Kronik kas iskelet sistemi bozuklukları ve bu bozukluklara bağlı ağrıların
tedavisinde kuru iğne tedavisi etkilidir. İlaç içermez, allerji riski yoktur.

Nasıl Yapılır?