BEL AĞRILARI
                                                                 
Her insan hayatının herhangi bir döneminde bel ağrısı geçirir ve kişilerin
hekime başvurmasının en önemli nedenlerinden biridir.
Bu ağrıların çeşitli kökenleri bulunabilir. Örneğin bel fıtığı, eklem
dejenerasyonları, kaymalar, çeşitli yapısal ve travmatik değişiklikler ile ilişkili
olabilir. Ancak çoğu kez bel ağrısı bulunan hastaların önemli bir kısmında
ağrıya neden olan durumu tam ortaya koymak mümkün olamayabilir. Böyle
bir durumda en sık yapılan hatalardan biri omurgadaki yapısal veya sonradan
gelişen anormalliklerle ağrıları ilişkilendirmektir. Oysa, şikayeti olmayan bir
çok kişide bel fıtığı, disk dejenerasyonu, kaymalar, birleşme bozuklukları ve
sayısal anormallikler bulunabilir. Buna karşın ciddi ağrısı olan kişilerde
bunların hiçbiri bulunmayabilir.
Ayrıntılı öykü, muayene ve gerektiğinde çeşitli laboratuvar ve görüntüleme
yöntemlerinden yararlanılmasına rağmen sıklıkla ağrının anatomik nedenini
tam tanımlayabilmek mümkün değildir. Bu durumda ağrının nedeninin
romatizmal, mekanik ve benzeri diğer nedenlere dayalı olup olmadığını
anlamak gerekir.
Romatizmal bel ağrıları Ankilozan Spondilit vb gibi hastalıklarla ilişkili iken
mekanik bel ağrıları yapısal veya sonradan ortaya çıkan nedenlere bağlı
mekanik değişiklikler ortaya çıkması ile ilişkilidir. Romatizmal bel ağrıları
istirahatte artıp aktivite ile azalırken mekanik bel ağrıları, aktivite ile ortaya
çıkan ve buna karşılık istirahat ile azalan bir karakterdedirler. Romatizmal bel
ağrısı sabahları veya gece belirgin iken mekanik bel ağrısı olan kişilerde
sabahları bel ağrıları azalmış bulunur. Bu kişilerde vücut mekaniğinin yanlış
kullanımı, sık sık tekrarlanan hareketler, yetersiz fiziksel kondisyon gibi
durumlar bel ağrısı oluşumunda rol oynarlar. Bununla beraber, romatizmal
olmayan ancak farklı sebeplerle ortaya çıkan ve romatizmal bel ağrısı ile
karışabilen kronik bel ağrıları vardır ve tedavileri farklı olduğundan
karıştırılmamaları gerekir.
Akut veya kronik bel ağrısı olan hastaların muayenesinde ilk olarak kırık,
tümör, enfeksiyon veya çoklu sinir (kauda ekuina) basısı gibi faktörlerin
varlığının araştırılması gerekir. Hekim ayrıca damarsal, karın, üriner veya
pelvik sorun kaynklarını da araştırmalıdır. Bunlar dışlandıktan sonra hekim
mevcut bulguları siyatalji veya nonspesifik bel ağrısı olarak tanımlayabilir.
Mekanik karakterli bel ağrılarının en sık görülenleri tablodadır. Kafa
karıştırmamak için tümü yazılmamıştır.


 Disk Patolojileri
         Bel Fıtıkları
         Dejeneratif Disk Hastalığı
 Faset Sendromu
 Omurganın sayısal ve duruş bozuklukları
 Kanal Darlığı
 Bel Ağrısı Yapan Sakroiliak Patolojiler
 Yumuşak Dokulara Bağlı Bel ağrılar
         Piriformis Sendromu
         İliolomber Sendrom
         Quadratus Lumborum Sendromu
         Sprain ve Strain

Mekanik bel ağrısı nedenleri

Bel Fıtıkları