Ahmet Özgül

1962 yılında Konya'da doğmuştur. İlk ve ortaokulu Konya'da; lise eğitimini Bursa Işıklar
Askeri Lisesinde ve üniversite eğitimini 1987 yılında GATA Tıp Fakültesinde
tamamlamıştır. Tıp Fakültesini takiben 1 yıl GATA'da eğitim görmüş; akabinde 1988-1990
yılları arasında Kıbrıs'da Yeşilyurt 14. alayda kıta tabipliği görevinde bulunmuştur. 1990-
1993 yılları arasında GATA Tıp Fak. Fiziksel Tıp ve Reh Anabilim dalında asistanlık eğitimi
almıştır.
Uzmanlık tezinin konusu 'Lomber Disk Hernilerinde Paraspinal Elektromiyografi
bulguları'dır. Tez sunumu ve uzmanlık sınavı sonrasında 1 yıl süre ile Sarıkamış Askeri
hastanesinde Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı olarak görev yapmıştır.
1994 yılında GATA Fiziksel Tıp ve Reh AD'da Yardımcı Doçent Dr. olarak göreve başlamıştır.
1995 yılında Almanya'da St.Josef-Stift Vakfı Nordwestdeutsches Rheumazentrum
romatoloji hastanesinde 1 yılı aşkın süre ile Romatoloji eğitimi almıştır. Bu süre içinde
Dresden şehrine 15 gün süre ile İmmunoloji laboratuvarında çalışarak bu konuda
uygulama eğitimi de almıştır. Almanya’da bulunduğu süre içinde ağırlıklı olarak hasta
sorumluluğu dışında 'Kimyasal Sinovyortez' ve Kas-Eklem Ultrasonografisi uygulamaları
yapmıştır.
1996-99 yılları arasında GATA’da görevine devam etmiş; 1999 yılında Üniversite Doçenti
ünvanını almıştır. Bu süre içinde TSK Rehabilitasyon ve Bakım Merkezinin inşaası
sırasında, otomasyon konusunda danışmanlık görevinde bulunmuştur.
Doçentlik sonrası aynı klinikte Öğretim üyesi olarak göre devam etmiş olup 2005 yılında
GATA FTR AD bünyesinde TSK Rehabilitasyon Merkezinde Rehabilitasyon Bölüm şefi
olarak göreve başlamıştır. Bu sırada fiilen Romatolojik Rehabilitasyon Klinik şefi olarak
görev yapmıştır.
2012 yılında yaptığı yayın ve araştırmalar ile ilişkili olarak Algoloji Uzmanı ünvanını almıştır.
Avrupa Romatizma Birliği tarafından düzenlenen 2 yıl süreli ‘EULAR online Course on
Rheumatic Diseases’ sertifikasını almıştır.
2015 yılında, ABD Boston şehrinde 3 hafta süreli Wellesley Spaulding Center ve Wellesley
Interventional Spine Center'da omurga girişimsel uygulamaları ve US eşliğinde
uygulamalar ile birlikte PRP uygulamaları, Kas iskelet sisteminde kök hücre uygulamaları
konularında gözlemci olarak bulunmuştur.
2012-2016 yıllarında Ankara Özel Akay Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı
olarak görev yapmıştır. Burada FTR uygulamaları yanında Ultrasonografi eşliğinde
uygulamalar, Kuru İğne tedavileri, güncel eklem ve kas-umuşak doku uygulamları yanında
algolojik girişimsel omurga enjeksiyon uygulamaları yapmıştır.
Halen Yakın Doğu Üniversitesi ve Girne Üniversitesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim
Dalı başkanlığı görevini yürütmektedir.
Evli ve 2 çocuk babasıdır. İyi derecede İngilizce, çok iyi derecede Almanca bilmektedir.